Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mrak44804 SGWaAP
0.226oblak70017 SGWaAP
0.365búrkový_mrak1150 SGWaAP
0.376mračno14332 SGWaAP
0.380hmla74436 SGWaAP
0.385mračná1086 SGWaAP
0.441obloha135229 SGWaAP
0.465búrkové_mračno839 SGWaAP
0.484oblačnosť17028 SGWaAP
0.494kúdol1708 SGWaAP
0.495chmára3780 SGWaAP
0.497hustá_hmla5590 SGWaAP
0.507búrkový_oblak707 SGWaAP
0.514obláčik14087 SGWaAP
0.516mráčik4057 SGWaAP
0.518mračno602 SGWaAP
0.527zamračená_obloha2199 SGWaAP
0.535oblačná1331 SGWaAP
0.547obláčok435 SGWaAP
0.553mrákava1214 SGWaAP
0.558bezoblačná_obloha611 SGWaAP
0.563bezoblačné782 SGWaAP
0.565chuchvalec3091 SGWaAP
0.567hmlistý4189 SGWaAP
0.568pofukovať3147 SGWaAP