Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moslimský25446 SGWaAP
0.271islamský33673 SGWaAP
0.336moslimská25786 SGWaAP
0.343moslim74254 SGWaAP
0.370mohamedánsky765 SGWaAP
0.385moslimské5722 SGWaAP
0.430islamský_radikál1503 SGWaAP
0.457islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.459Moslim3565 SGWaAP
0.460iracký20348 SGWaAP
0.469islamská21777 SGWaAP