Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moslimské5722 SGWaAP
0.273islamské8849 SGWaAP
0.365moslimská25786 SGWaAP
0.385moslimský25446 SGWaAP
0.431kurdské995 SGWaAP
0.436hinduistické1182 SGWaAP
0.443moslim74254 SGWaAP
0.452ortodoxné1539 SGWaAP
0.460sekulárne1752 SGWaAP
0.468pravoslávne2592 SGWaAP
0.471islam66773 SGWaAP
0.476Moslim3565 SGWaAP
0.476budhistické1479 SGWaAP
0.480kresťanské38118 SGWaAP
0.497palestínske11007 SGWaAP
0.505islamská21777 SGWaAP
0.506protestantské2527 SGWaAP