Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moslimská25786 SGWaAP
0.257islamská21777 SGWaAP
0.336moslimský25446 SGWaAP
0.365moslimské5722 SGWaAP
0.371moslim74254 SGWaAP
0.406moslimka2933 SGWaAP
0.426mohamedánska527 SGWaAP
0.458islam66773 SGWaAP
0.482hinduistická2827 SGWaAP
0.490islamské8849 SGWaAP
0.491sekulárna5098 SGWaAP
0.498islamský33673 SGWaAP
0.516palestínska12436 SGWaAP
0.516arabská31106 SGWaAP
0.517Moslim3565 SGWaAP