Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moslim74254 SGWaAP
0.280mohamedán3468 SGWaAP
0.289Moslim3565 SGWaAP
0.333islam66773 SGWaAP
0.341kresťan253031 SGWaAP
0.343moslimský25446 SGWaAP
0.351hinduista5652 SGWaAP
0.371moslimská25786 SGWaAP
0.376budhista6227 SGWaAP
0.401protestant17006 SGWaAP
0.414neveriaci10286 SGWaAP
0.418imigrant28985 SGWaAP
0.432katolík82214 SGWaAP
0.441fundamentalista5025 SGWaAP
0.443moslimské5722 SGWaAP
0.464neverec2613 SGWaAP