Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000morová_epidémia2403 SGWaAP
0.370cholerová522 SGWaAP
0.380epidémia_cholera1258 SGWaAP
0.416morová_nákaza635 SGWaAP
0.485turecký_vpád1141 SGWaAP
0.502morová1371 SGWaAP
0.536napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.540cholera8524 SGWaAP
0.557vpád_Tatár681 SGWaAP
0.557tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.559stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.573ničivý_požiar1894 SGWaAP
0.576protireformácia1975 SGWaAP
0.580epidémia35751 SGWaAP
0.610kurucká865 SGWaAP
0.612turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.618sedliacke_povstanie525 SGWaAP