Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000morfologická5427 SGWaAP
0.299morfológia6859 SGWaAP
0.312morfologický3607 SGWaAP
0.423morfologické1187 SGWaAP
0.476štruktúrna5132 SGWaAP
0.502makroskopická959 SGWaAP
0.520lexikálna3646 SGWaAP
0.524kvantitatívna8950 SGWaAP
0.533sémantická6154 SGWaAP
0.536syntaktická4210 SGWaAP
0.542morfologicky1544 SGWaAP
0.542slovotvorná2107 SGWaAP
0.547histologická2693 SGWaAP
0.553anatomická9295 SGWaAP
0.561typologická2202 SGWaAP
0.567vývinová8455 SGWaAP
0.573somatická3387 SGWaAP
0.574fonologická995 SGWaAP
0.585diferenciácia17699 SGWaAP
0.594ontogenéza1448 SGWaAP
0.594genetická35046 SGWaAP
0.596tvarová8227 SGWaAP
0.598zvláštnosť33825 SGWaAP
0.600fonetická1730 SGWaAP
0.602kvalitatívna23158 SGWaAP