Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000more457569 SGWaAP
0.359mora14151 SGWaAP
0.406pobrežie107140 SGWaAP
0.413jadranské_more2868 SGWaAP
0.439Jadranský_more3068 SGWaAP
0.456stredozemné_more19625 SGWaAP
0.477záliv33873 SGWaAP
0.478morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.485Egejský_more1739 SGWaAP
0.487Indický_oceán5307 SGWaAP
0.503piesková_pláž5733 SGWaAP
0.508lagúna11373 SGWaAP
0.508oceán74494 SGWaAP
0.515atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.520koralový_útes5165 SGWaAP
0.520Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.523jazero216086 SGWaAP
0.527útes27332 SGWaAP
0.528piesočná_pláž6273 SGWaAP
0.529šíre_more3845 SGWaAP
0.529pláž281331 SGWaAP
0.539egejské_more2301 SGWaAP
0.539skalnaté_pobrežie1045 SGWaAP
0.540iónske779 SGWaAP