Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moravsko1952 SGWaAP
0.529moravská12470 SGWaAP
0.550poľsko1920 SGWaAP
0.571moravské6083 SGWaAP
0.576Valašský3006 SGWaAP
0.577beskydský596 SGWaAP
0.583Moravský7941 SGWaAP
0.596česko39543 SGWaAP
0.601Beskydský942 SGWaAP
0.616Morava117912 SGWaAP
0.620sliezsky1356 SGWaAP
0.623poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.632Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.635Podkarpatský785 SGWaAP
0.636moravský18024 SGWaAP
0.641Beskydy11684 SGWaAP
0.647pohraničie11475 SGWaAP
0.648Hodonín9178 SGWaAP
0.649sliezska1190 SGWaAP