Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moravský18024 SGWaAP
0.379Moravský7941 SGWaAP
0.414moravské6083 SGWaAP
0.502olomoucký2856 SGWaAP
0.510moravská12470 SGWaAP
0.511Morava117912 SGWaAP
0.512juhočeský1068 SGWaAP
0.518sliezsky1356 SGWaAP
0.538Hodonín9178 SGWaAP
0.553valašský3122 SGWaAP
0.564Moravan10236 SGWaAP
0.564Kroměříž3843 SGWaAP
0.573český497788 SGWaAP
0.579bavorský9876 SGWaAP
0.588Vysočina4623 SGWaAP
0.597Valašský3006 SGWaAP
0.599Olomoucký792 SGWaAP
0.599Břeclav5862 SGWaAP
0.605opavský533 SGWaAP
0.605Uherský_Brod2124 SGWaAP