Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moravské_Lieskové812 SGWaAP
0.247Moravský_Lieskové1545 SGWaAP
0.362Melčice2044 SGWaAP
0.388Svinná3594 SGWaAP
0.391Drietoma5020 SGWaAP
0.406Stará_Turá2469 SGWaAP
0.409Zemiansky_podhradie508 SGWaAP
0.410Lieskové2326 SGWaAP