Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moravské6083 SGWaAP
0.414moravský18024 SGWaAP
0.422Moravský7941 SGWaAP
0.438moravská12470 SGWaAP
0.459sliezske587 SGWaAP
0.470české82715 SGWaAP
0.475Morava117912 SGWaAP
0.506bavorské2865 SGWaAP
0.513maďarské41866 SGWaAP
0.548olomoucké554 SGWaAP
0.555valašské1936 SGWaAP
0.556valašský3122 SGWaAP
0.557poľské32297 SGWaAP
0.560Valašský3006 SGWaAP
0.571moravsko1952 SGWaAP
0.572záhorácke1486 SGWaAP
0.573olomoucký2856 SGWaAP
0.577Uherský821 SGWaAP
0.578rakúske24234 SGWaAP