Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moravská12470 SGWaAP
0.431Moravský7941 SGWaAP
0.438moravské6083 SGWaAP
0.447sliezska1190 SGWaAP
0.457česká395551 SGWaAP
0.487valašská2268 SGWaAP
0.510moravský18024 SGWaAP
0.513Valašský3006 SGWaAP
0.523maďarská166817 SGWaAP
0.529moravsko1952 SGWaAP
0.530Morava117912 SGWaAP
0.547poľská110622 SGWaAP
0.551juhočeská1041 SGWaAP
0.563kopaničiarska1839 SGWaAP
0.571rakúska84050 SGWaAP
0.572Uherský821 SGWaAP
0.585rumunská20168 SGWaAP
0.586olomoucká1215 SGWaAP
0.587štajerská647 SGWaAP
0.589Hodonín9178 SGWaAP