Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moralistický466 SGWaAP
0.475moralistická464 SGWaAP
0.504nihilistický533 SGWaAP
0.509mravoučný438 SGWaAP
0.513dogmatický2709 SGWaAP
0.534sentimentálny4502 SGWaAP
0.542intelektuálsky569 SGWaAP
0.542malomeštiacky924 SGWaAP
0.551patetický3265 SGWaAP
0.563buričský401 SGWaAP
0.566anekdotický503 SGWaAP
0.580bezobsažný747 SGWaAP
0.586melodramatický852 SGWaAP
0.589filozofický23675 SGWaAP
0.591prvoplánový2824 SGWaAP
0.591moralizátor410 SGWaAP
0.592didaktizmus439 SGWaAP
0.596svetonázorový1242 SGWaAP
0.596protináboženský560 SGWaAP
0.598infantilný2522 SGWaAP