Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.284relativizmus5097 SGWaAP
0.390liberalizmus19638 SGWaAP
0.416nihilizmus3239 SGWaAP
0.424náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.427fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.447sekularizmus3288 SGWaAP
0.453totalitarizmus2624 SGWaAP
0.466kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.470liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.472individualizmus8799 SGWaAP
0.473sekulárny_humanizmus495 SGWaAP
0.475bigotnosť752 SGWaAP
0.480konzumizmus1740 SGWaAP
0.481agnosticizmus1002 SGWaAP
0.482amorálnosť1417 SGWaAP
0.486náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.489pluralizmus5010 SGWaAP
0.491ateizmus16464 SGWaAP
0.495totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.497materializmus9225 SGWaAP