Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000morálnosť2007 SGWaAP
0.436etickosť514 SGWaAP
0.442humánnosť1760 SGWaAP
0.467mravnosť10818 SGWaAP
0.470morálka82975 SGWaAP
0.501čestnosť10755 SGWaAP
0.541zásadovosť1839 SGWaAP
0.542pravdovravnosť2147 SGWaAP
0.542morálna73801 SGWaAP
0.543amorálnosť1417 SGWaAP
0.544morálny47306 SGWaAP
0.545mravný16168 SGWaAP
0.548etika63827 SGWaAP
0.553rozumnosť3827 SGWaAP
0.555racionálnosť1325 SGWaAP
0.559mravné6459 SGWaAP
0.560altruizmus3363 SGWaAP
0.560etická30811 SGWaAP
0.561charakternosť420 SGWaAP
0.561principiálnosť950 SGWaAP
0.562etické13614 SGWaAP
0.567nezištnosť2868 SGWaAP
0.569mravná20549 SGWaAP
0.570poctivosť9525 SGWaAP