Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monumentalita859 SGWaAP
0.257monumentálnosť999 SGWaAP
0.430veľkoleposť4641 SGWaAP
0.452impozantnosť414 SGWaAP
0.453dekoratívnosť1037 SGWaAP
0.466majestátnosť3709 SGWaAP
0.481monumentálne967 SGWaAP
0.488pôsobivosť2528 SGWaAP
0.500lyrickosť717 SGWaAP
0.501poetickosť1086 SGWaAP
0.510výtvarnosť462 SGWaAP
0.511strohosť2344 SGWaAP
0.511plastickosť1110 SGWaAP
0.517malebnosť1468 SGWaAP
0.525sugestívnosť675 SGWaAP
0.525ozdobnosť550 SGWaAP
0.539pompéznosť2445 SGWaAP
0.539expresivita1995 SGWaAP
0.542divadelnosť563 SGWaAP
0.543subtílnosť488 SGWaAP
0.556drobnokresba1041 SGWaAP
0.557civilnosť547 SGWaAP
0.559výrazové829 SGWaAP
0.561epickosť554 SGWaAP
0.561výrazová5768 SGWaAP
0.561expresívnosť1606 SGWaAP
0.563melodickosť981 SGWaAP
0.565zvukovosť519 SGWaAP
0.565podmanivosť409 SGWaAP
0.566dramatickosť3856 SGWaAP
0.567vznešenosť8312 SGWaAP
0.567metaforickosť488 SGWaAP
0.567monumentálna9986 SGWaAP
0.570obraznosť4979 SGWaAP
0.571umeleckosť863 SGWaAP
0.572mohutnosť5746 SGWaAP
0.574monumentálny6446 SGWaAP
0.574honosnosť854 SGWaAP
0.577statickosť729 SGWaAP
0.581virtuozita3077 SGWaAP
0.582objavnosť498 SGWaAP
0.586nevšednosť1453 SGWaAP
0.587kompozičná5797 SGWaAP
0.590výraznosť1395 SGWaAP
0.591invenčnosť1106 SGWaAP
0.591mnohotvárnosť1869 SGWaAP