Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monumentalita859 SGWaAP
0.257monumentálnosť999 SGWaAP
0.430veľkoleposť4641 SGWaAP
0.452impozantnosť414 SGWaAP
0.453dekoratívnosť1037 SGWaAP
0.466majestátnosť3709 SGWaAP
0.481monumentálne967 SGWaAP
0.488pôsobivosť2528 SGWaAP
0.500lyrickosť717 SGWaAP
0.501poetickosť1086 SGWaAP
0.510výtvarnosť462 SGWaAP
0.511strohosť2344 SGWaAP
0.511plastickosť1110 SGWaAP
0.517malebnosť1468 SGWaAP
0.525sugestívnosť675 SGWaAP
0.525ozdobnosť550 SGWaAP
0.539pompéznosť2445 SGWaAP
0.539expresivita1995 SGWaAP
0.542divadelnosť563 SGWaAP
0.543subtílnosť488 SGWaAP
0.556drobnokresba1041 SGWaAP
0.557civilnosť547 SGWaAP
0.559výrazové829 SGWaAP
0.561epickosť554 SGWaAP