Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monumentálnosť999 SGWaAP
0.251veľkoleposť4641 SGWaAP
0.257monumentalita859 SGWaAP
0.262majestátnosť3709 SGWaAP
0.325impozantnosť414 SGWaAP
0.412malebnosť1468 SGWaAP
0.474pompéznosť2445 SGWaAP
0.485rozľahlosť1628 SGWaAP
0.488mohutnosť5746 SGWaAP
0.499vznešenosť8312 SGWaAP
0.510pôsobivosť2528 SGWaAP
0.518monumentálny6446 SGWaAP
0.520honosnosť854 SGWaAP
0.525strohosť2344 SGWaAP
0.527podmanivosť409 SGWaAP
0.533nevšednosť1453 SGWaAP
0.533masívnosť994 SGWaAP
0.536tajuplnosť977 SGWaAP
0.538majestátna8310 SGWaAP
0.542monumentálne967 SGWaAP
0.553nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.554monumentálna9986 SGWaAP
0.555sugestívnosť675 SGWaAP