Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monumentálne3984 SGWaAP
0.318sochárske3675 SGWaAP
0.398monumentálna9986 SGWaAP
0.475monumentálny6446 SGWaAP
0.491monumentálne967 SGWaAP
0.527sakrálne1529 SGWaAP
0.529barokové4415 SGWaAP
0.530staviteľské616 SGWaAP
0.538veľkolepé15721 SGWaAP
0.543secesné600 SGWaAP
0.543grandiózne965 SGWaAP
0.549skulptúra3038 SGWaAP
0.555impozantné3954 SGWaAP
0.563skvostné2248 SGWaAP
0.569majstrovské_dielo8708 SGWaAP
0.571dielo947321 SGWaAP
0.575veľdielo4014 SGWaAP
0.579architektonické17396 SGWaAP
0.586umelecké_dielo51618 SGWaAP
0.586sochárstvo8775 SGWaAP
0.587sochárska4555 SGWaAP
0.591majestátne2664 SGWaAP
0.599slávne27902 SGWaAP
0.602veľkorozmerné715 SGWaAP
0.602symfonické827 SGWaAP