Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monoteizmus1881 SGWaAP
0.258polyteizmus902 SGWaAP
0.325judaizmus11119 SGWaAP
0.369gnosticizmus1181 SGWaAP
0.394teizmus1329 SGWaAP
0.431panteizmus873 SGWaAP
0.432monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.437kresťanstvo112019 SGWaAP
0.441hinduizmus5848 SGWaAP
0.445pohanstvo5012 SGWaAP
0.448gnostik1389 SGWaAP
0.449deizmus428 SGWaAP
0.450monizmus538 SGWaAP
0.451gnóza1400 SGWaAP
0.458ateizmus16464 SGWaAP
0.483islam66773 SGWaAP
0.484agnosticizmus1002 SGWaAP
0.492pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.500budhizmus11611 SGWaAP