Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monizmus538 SGWaAP
0.408dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.418panteizmus873 SGWaAP
0.439deizmus428 SGWaAP
0.442agnosticizmus1002 SGWaAP
0.448teizmus1329 SGWaAP
0.450monoteizmus1881 SGWaAP
0.454objektivizmus476 SGWaAP
0.456evolucionizmus659 SGWaAP
0.472iracionalizmus471 SGWaAP
0.473epistemologický525 SGWaAP
0.477empirizmus1104 SGWaAP
0.477racionalistický771 SGWaAP
0.492dialektický1881 SGWaAP
0.494polyteizmus902 SGWaAP
0.494gnozeologický486 SGWaAP
0.496racionalizmus3906 SGWaAP
0.502antropocentrizmus646 SGWaAP
0.505determinizmus1926 SGWaAP
0.506materialistický3326 SGWaAP
0.506platonizmus451 SGWaAP