Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monarchistická588 SGWaAP
0.392absolutistická947 SGWaAP
0.395centralistická889 SGWaAP
0.432monarchistický541 SGWaAP
0.477absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.500klerikálna561 SGWaAP
0.500autokratická662 SGWaAP
0.511absolutistický1107 SGWaAP
0.517monarchia26468 SGWaAP
0.535panovnícka1726 SGWaAP
0.536samoderžavie611 SGWaAP
0.539autoritárska1652 SGWaAP
0.555buržoázna6997 SGWaAP
0.564absolutizmus2712 SGWaAP
0.571habsburská2478 SGWaAP
0.573aristokracia7168 SGWaAP
0.576cárizmus577 SGWaAP
0.579monarchista891 SGWaAP
0.581imperiálna2833 SGWaAP
0.582konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.584feudálna3953 SGWaAP
0.585etatistická420 SGWaAP
0.586diktátorská1357 SGWaAP