Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monarchista891 SGWaAP
0.443nacionalista17726 SGWaAP
0.465jakobín1140 SGWaAP
0.487internacionalista776 SGWaAP
0.490anarchista6438 SGWaAP
0.492marxista5377 SGWaAP
0.507autonomista887 SGWaAP
0.512socialista39758 SGWaAP
0.512revolucionár13003 SGWaAP
0.528konzervatívec23652 SGWaAP
0.528reakcionár676 SGWaAP
0.536pacifista2310 SGWaAP
0.539revizionista744 SGWaAP
0.539ľavičiar11215 SGWaAP
0.542antikomunista1676 SGWaAP
0.547centrista742 SGWaAP
0.551stúpenec32349 SGWaAP
0.553demokrat45238 SGWaAP
0.553reformista1718 SGWaAP
0.555rusofil1831 SGWaAP
0.557boľševik14514 SGWaAP
0.559menševik1073 SGWaAP
0.559tradicionalista2441 SGWaAP