Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monarchia26468 SGWaAP
0.248habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.367habsburská2478 SGWaAP
0.401Uhorsko90302 SGWaAP
0.403cisárstvo5581 SGWaAP
0.408uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.412absolutizmus2712 SGWaAP
0.420Habsburgovci8710 SGWaAP
0.424absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.450absolutistická947 SGWaAP
0.456Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.474habsburské824 SGWaAP
0.482Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.485aristokracia7168 SGWaAP
0.497konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.503uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.513mocnárstvo947 SGWaAP
0.515osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.517monarchistická588 SGWaAP
0.518rímska_ríša10411 SGWaAP
0.518uhorská25662 SGWaAP