Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000monarcha5732 SGWaAP
0.369panovník51690 SGWaAP
0.487panovnícky_rod963 SGWaAP
0.494vládca51375 SGWaAP
0.499korunný_princ5061 SGWaAP
0.505panovnícka1726 SGWaAP
0.509vládnuci10145 SGWaAP
0.514aristokrat6015 SGWaAP
0.528absolutistický1107 SGWaAP
0.537mocnár1810 SGWaAP
0.538následník_trón4207 SGWaAP
0.539habsburský3387 SGWaAP
0.539cisár81604 SGWaAP
0.541kráľ403784 SGWaAP
0.541panovnícky999 SGWaAP
0.550autokrat1134 SGWaAP
0.556Habsburgovci8710 SGWaAP
0.561imperátor2803 SGWaAP
0.564kráľovná_Alžbeta11410 SGWaAP
0.567despota2502 SGWaAP
0.569štátnik16265 SGWaAP
0.573vladár10193 SGWaAP
0.576miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.577diktátor26699 SGWaAP
0.580absolutistická947 SGWaAP
0.586sultán11630 SGWaAP
0.588monarchia26468 SGWaAP
0.592uzurpátor1094 SGWaAP
0.594rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.594panovníčka5963 SGWaAP
0.596konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.596princ_Charles4541 SGWaAP
0.597panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.600aristokracia7168 SGWaAP
0.602hodnostár9043 SGWaAP
0.605arcivojvoda2732 SGWaAP
0.605následník7054 SGWaAP
0.609absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.610absolutizmus2712 SGWaAP
0.611vojvodca8873 SGWaAP
0.614samovládca781 SGWaAP
0.616kráľovná_Viktória2655 SGWaAP
0.617vojvoda28122 SGWaAP
0.618lord37697 SGWaAP
0.619dynastia24919 SGWaAP