Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moldavský3554 SGWaAP
0.329macedónsky5459 SGWaAP
0.332azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.346gruzínsky9366 SGWaAP
0.359rumunský27788 SGWaAP
0.371litovský6255 SGWaAP
0.378bieloruský12993 SGWaAP
0.380ukrajinský71137 SGWaAP
0.387srbský38720 SGWaAP
0.399albánsky7707 SGWaAP
0.422arménsky5509 SGWaAP
0.445čiernohorský2254 SGWaAP
0.448bulharský21071 SGWaAP
0.461cyperský6429 SGWaAP
0.481chorvátsky31160 SGWaAP
0.484poľský148383 SGWaAP
0.490lotyšský6232 SGWaAP
0.494uzbecký1830 SGWaAP
0.500kazašský5019 SGWaAP
0.502estónsky5284 SGWaAP
0.503slovinský15506 SGWaAP
0.517bosniansky5290 SGWaAP
0.521maďarský200544 SGWaAP
0.524kirgizský1392 SGWaAP
0.537juhoslovanský8299 SGWaAP