Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moldavské883 SGWaAP
0.405gruzínske3568 SGWaAP
0.438rumunské6402 SGWaAP
0.461bulharské5693 SGWaAP
0.479litovské1932 SGWaAP
0.479azerbajdžanské577 SGWaAP
0.488macedónske1456 SGWaAP
0.496srbské7906 SGWaAP
0.498bieloruské2305 SGWaAP
0.511cyperské1393 SGWaAP
0.516arménske1139 SGWaAP
0.525albánske1900 SGWaAP
0.534poľské32297 SGWaAP
0.534ukrajinské14529 SGWaAP
0.543maďarské41866 SGWaAP
0.543moldavský3554 SGWaAP
0.546lotyšské1419 SGWaAP
0.553čiernohorské711 SGWaAP
0.561slovinské3678 SGWaAP
0.571kazašské914 SGWaAP
0.576balkánske1085 SGWaAP
0.578maltské716 SGWaAP
0.587krymské610 SGWaAP
0.589portugalské4602 SGWaAP
0.596španielske20887 SGWaAP