Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moldavská4545 SGWaAP
0.280Moldavský2098 SGWaAP
0.486uzbecká1484 SGWaAP
0.534bieloruská8646 SGWaAP
0.537belehradská2427 SGWaAP
0.540bulharská18738 SGWaAP
0.552sofijská468 SGWaAP
0.557užhorodská1174 SGWaAP
0.559Bieloruský2360 SGWaAP
0.565azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.567macedónska4016 SGWaAP
0.573kyjevská3166 SGWaAP
0.578Bulharský2204 SGWaAP
0.581moskovská12866 SGWaAP
0.581zakarpatská1754 SGWaAP
0.583košická78029 SGWaAP
0.584charkovská448 SGWaAP
0.591sabinovská2520 SGWaAP
0.591Kyjevský1489 SGWaAP
0.593gruzínska7264 SGWaAP
0.594Rumunský1887 SGWaAP
0.596ukrajinská63411 SGWaAP
0.598Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.599srbská33072 SGWaAP
0.602juhoslovanská6642 SGWaAP