Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moje734723 SGWaAP
0.246tvoje232517 SGWaAP
0.460mamino3700 SGWaAP
0.467otcovo8833 SGWaAP
0.496môj8345 SGWaAP
0.505synovo2074 SGWaAP
0.510sestrino1150 SGWaAP
0.512bratovo1516 SGWaAP
0.537moje1216 SGWaAP
0.544manželovo2513 SGWaAP
0.554vaše785767 SGWaAP
0.583dcérino1091 SGWaAP
0.586niečie1107 SGWaAP
0.591manželkino923 SGWaAP
0.591naše1292070 SGWaAP
0.607svoje2967265 SGWaAP
0.617matkino5656 SGWaAP
0.624Tomášovo1185 SGWaAP
0.626tvoji1078 SGWaAP
0.638ženino1377 SGWaAP
0.640mužovo2435 SGWaAP
0.641Petrovo3089 SGWaAP
0.643Jozefovo753 SGWaAP