Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mohylová437 SGWaAP
0.322popolnicové_pole740 SGWaAP
0.358halštatská1153 SGWaAP
0.363bukovohorská630 SGWaAP
0.405lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.432žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.450eneolit1698 SGWaAP
0.452neolitické680 SGWaAP
0.455žiarový_hrob787 SGWaAP
0.491včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.493pohrebný_rítus501 SGWaAP
0.512neolit3979 SGWaAP
0.526kyjatická736 SGWaAP
0.535avarské577 SGWaAP