Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mohamedánsky765 SGWaAP
0.370moslimský25446 SGWaAP
0.387mohamedán3468 SGWaAP
0.479islamský33673 SGWaAP
0.494pohanský15801 SGWaAP
0.527mohamedánska527 SGWaAP
0.543kresťanský98148 SGWaAP
0.546moslim74254 SGWaAP
0.562neverec2613 SGWaAP
0.567križiak7487 SGWaAP
0.570osmanský2024 SGWaAP
0.571pravoslávny20874 SGWaAP
0.571hinduistický3267 SGWaAP
0.580kresťan253031 SGWaAP
0.587žid65420 SGWaAP
0.594kalif2319 SGWaAP