Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mohamedánska527 SGWaAP
0.426moslimská25786 SGWaAP
0.474islamská21777 SGWaAP
0.526mohamedán3468 SGWaAP
0.527mohamedánsky765 SGWaAP
0.529pohanská7442 SGWaAP
0.563hinduistická2827 SGWaAP
0.576križiacka1359 SGWaAP
0.577moslimský25446 SGWaAP
0.577sekulárna5098 SGWaAP
0.595fundamentalistická1507 SGWaAP
0.600kresťanská148366 SGWaAP
0.600protestantská8913 SGWaAP
0.604neveriaca2438 SGWaAP
0.605ortodoxná6427 SGWaAP
0.610islamské8849 SGWaAP