Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mohamedán3468 SGWaAP
0.280moslim74254 SGWaAP
0.338kresťan253031 SGWaAP
0.339neverec2613 SGWaAP
0.387mohamedánsky765 SGWaAP
0.402katolík82214 SGWaAP
0.405žid65420 SGWaAP
0.418neveriaci10286 SGWaAP
0.427nekresťan2285 SGWaAP
0.431pohan25230 SGWaAP
0.432Moslim3565 SGWaAP
0.437budhista6227 SGWaAP
0.440hinduista5652 SGWaAP
0.455protestant17006 SGWaAP
0.456buddhista1003 SGWaAP
0.472sektár1994 SGWaAP
0.478moslimský25446 SGWaAP
0.482Alah8244 SGWaAP
0.483ateista41462 SGWaAP
0.492náboženský_fanatik2360 SGWaAP