Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modloslužba2364 SGWaAP
0.403bezbožnosť2685 SGWaAP
0.414smilstvo6092 SGWaAP
0.444nemravnosť3259 SGWaAP
0.472ohavnosť5760 SGWaAP
0.518nevernosť1830 SGWaAP
0.524cudzoložstvo6510 SGWaAP
0.525chlipnosť801 SGWaAP
0.526uctievanie17466 SGWaAP
0.526svetskosť754 SGWaAP
0.531lakomstvo3062 SGWaAP
0.533modla15964 SGWaAP
0.536pohanská7442 SGWaAP
0.538žiadostivosť11285 SGWaAP
0.551satan28705 SGWaAP
0.556pohanstvo5012 SGWaAP
0.558hriech258087 SGWaAP
0.560okultná_praktika663 SGWaAP
0.564heréza5062 SGWaAP
0.568odpadlíctvo1239 SGWaAP
0.574nábožnosť6354 SGWaAP