Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modlitbová_vigília694 SGWaAP
0.379eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.382vigília4101 SGWaAP
0.447eucharistická_adorácia1433 SGWaAP
0.448svätá_omša108441 SGWaAP
0.499sviečkový_sprievod669 SGWaAP
0.512slávnostná_svätá12902 SGWaAP
0.525ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.529posvätný_ruženec3779 SGWaAP
0.534adorácia15104 SGWaAP
0.535modlitbové3641 SGWaAP
0.537eucharistické_slávenie970 SGWaAP
0.537celonočná_adorácia615 SGWaAP
0.541ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.548eucharistická_procesia570 SGWaAP
0.554pobožnosť_krížová1727 SGWaAP
0.558celebrovať19507 SGWaAP
0.562procesia12758 SGWaAP