Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modla15964 SGWaAP
0.474zlaté_teľa2390 SGWaAP
0.523ohavnosť5760 SGWaAP
0.533modloslužba2364 SGWaAP
0.541bôžik4498 SGWaAP
0.558uctievanie17466 SGWaAP
0.570klaňať19348 SGWaAP
0.581mamona4353 SGWaAP
0.583neklaňať1073 SGWaAP
0.593bezbožnosť2685 SGWaAP
0.600uctievať28648 SGWaAP
0.606boh268574 SGWaAP
0.617pohanská7442 SGWaAP
0.618neuctievať1073 SGWaAP
0.634Satan19195 SGWaAP
0.637neviestka2793 SGWaAP
0.641satan28705 SGWaAP
0.643dogma26025 SGWaAP
0.644pohan25230 SGWaAP
0.644božstvo27454 SGWaAP
0.647ohava1548 SGWaAP
0.647bezbožný5665 SGWaAP
0.650pohana1046 SGWaAP
0.652spasiteľ26960 SGWaAP
0.655bezbožná1671 SGWaAP
0.660kult46532 SGWaAP
0.668potupa8079 SGWaAP
0.670pohanský15801 SGWaAP
0.671obluda13278 SGWaAP
0.673kristus2498 SGWaAP
0.677obeta69901 SGWaAP
0.678znesväcovať898 SGWaAP
0.682ohavná3359 SGWaAP
0.684smilnica882 SGWaAP
0.684smilniť1497 SGWaAP
0.686satanská1943 SGWaAP
0.687poloboh3338 SGWaAP
0.687neverec2613 SGWaAP
0.688Alah8244 SGWaAP
0.690bezbožník2862 SGWaAP
0.691znesvätiť1503 SGWaAP