Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modla15964 SGWaAP
0.474zlaté_teľa2390 SGWaAP
0.523ohavnosť5760 SGWaAP
0.533modloslužba2364 SGWaAP
0.541bôžik4498 SGWaAP
0.558uctievanie17466 SGWaAP
0.570klaňať19348 SGWaAP
0.581mamona4353 SGWaAP
0.583neklaňať1073 SGWaAP
0.593bezbožnosť2685 SGWaAP
0.600uctievať28648 SGWaAP
0.606boh268574 SGWaAP
0.617pohanská7442 SGWaAP
0.618neuctievať1073 SGWaAP
0.634Satan19195 SGWaAP
0.637neviestka2793 SGWaAP
0.641satan28705 SGWaAP
0.643dogma26025 SGWaAP
0.644pohan25230 SGWaAP
0.644božstvo27454 SGWaAP
0.647ohava1548 SGWaAP