Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modernosť5354 SGWaAP
0.368nadčasovosť4883 SGWaAP
0.377elegancia45833 SGWaAP
0.396štýlovosť1679 SGWaAP
0.467tradičnosť521 SGWaAP
0.490elegantnosť919 SGWaAP
0.496rafinovanosť3018 SGWaAP
0.497originálnosť3065 SGWaAP
0.508extravagancia4646 SGWaAP
0.512decentnosť705 SGWaAP
0.513estetickosť1229 SGWaAP
0.515uhladenosť882 SGWaAP
0.516pokrokovosť601 SGWaAP
0.520estetika31610 SGWaAP
0.521praktickosť13007 SGWaAP
0.521exkluzívnosť639 SGWaAP
0.521strohosť2344 SGWaAP
0.523nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.526módnosť986 SGWaAP
0.532novátorstvo1607 SGWaAP
0.547netradičnosť756 SGWaAP
0.548jedinečnosť36267 SGWaAP