Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modernistický1638 SGWaAP
0.360modernistická1544 SGWaAP
0.390avantgardný4434 SGWaAP
0.433postmoderný4382 SGWaAP
0.449modernista1983 SGWaAP
0.450postmodernistický502 SGWaAP
0.454eklekticizmus732 SGWaAP
0.465futurizmus1414 SGWaAP
0.467modernistické525 SGWaAP
0.472eklektický1563 SGWaAP
0.494funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.495tradicionalistický751 SGWaAP
0.501funkcionalistický1244 SGWaAP
0.501expresionizmus3275 SGWaAP
0.506symbolizmus4007 SGWaAP
0.507neoklasicizmus559 SGWaAP
0.510racionalistický771 SGWaAP
0.510secesia4345 SGWaAP
0.513socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.519kubistický731 SGWaAP
0.521manierizmus887 SGWaAP
0.522expresionistický657 SGWaAP
0.523kubizmus2577 SGWaAP