Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modernistické525 SGWaAP
0.434modernistická1544 SGWaAP
0.459postmoderné1489 SGWaAP
0.467modernistický1638 SGWaAP
0.473avantgardné1736 SGWaAP
0.480surrealistické873 SGWaAP
0.541utopické731 SGWaAP
0.549súdobé850 SGWaAP
0.551modernista1983 SGWaAP
0.558ideové3864 SGWaAP
0.565humanistické2443 SGWaAP
0.568dogmatické1377 SGWaAP
0.572klasicistické550 SGWaAP
0.575konceptuálne2262 SGWaAP
0.579marxistické1330 SGWaAP
0.580osvietenské632 SGWaAP
0.582secesné600 SGWaAP
0.583postmoderna6053 SGWaAP
0.583idealistické858 SGWaAP
0.585funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.587angažované1363 SGWaAP
0.590metafyzické1496 SGWaAP
0.593postmodernizmus1877 SGWaAP
0.594socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.595eklekticizmus732 SGWaAP
0.602neoklasicizmus559 SGWaAP
0.605tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.606abstraktné7030 SGWaAP
0.607avantgarda8447 SGWaAP
0.608feministické1359 SGWaAP
0.608myšlienkové4110 SGWaAP
0.608liberálne6296 SGWaAP
0.611ideologické6710 SGWaAP
0.612dadaista413 SGWaAP
0.616anarchistické633 SGWaAP
0.619manierizmus887 SGWaAP
0.621historizmus2191 SGWaAP
0.623dialektické768 SGWaAP
0.625konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.626religiózne805 SGWaAP
0.626secesia4345 SGWaAP
0.628futurizmus1414 SGWaAP
0.634transcendentálne510 SGWaAP
0.635surrealizmus5446 SGWaAP
0.636avantgardná2742 SGWaAP
0.637svetonázorové679 SGWaAP
0.637sekulárne1752 SGWaAP