Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modernistická1544 SGWaAP
0.360modernistický1638 SGWaAP
0.417avantgardná2742 SGWaAP
0.434modernistické525 SGWaAP
0.447funkcionalistická1951 SGWaAP
0.481socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.485racionalistická730 SGWaAP
0.485funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.491kubistická483 SGWaAP
0.493eklektická947 SGWaAP
0.498eklekticizmus732 SGWaAP
0.502avantgarda8447 SGWaAP
0.512postmodernistická516 SGWaAP
0.518postmoderná6303 SGWaAP
0.520secesia4345 SGWaAP
0.520modernista1983 SGWaAP
0.529súdobá3366 SGWaAP
0.530postmoderna6053 SGWaAP
0.538neoklasicizmus559 SGWaAP
0.539medzivojnová3975 SGWaAP
0.540futurizmus1414 SGWaAP
0.541postmodernizmus1877 SGWaAP
0.546expresionistická573 SGWaAP