Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000modernista1983 SGWaAP
0.365postmodernista623 SGWaAP
0.374tradicionalista2441 SGWaAP
0.427tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.433osvietenec2494 SGWaAP
0.449modernistický1638 SGWaAP
0.455surrealista2123 SGWaAP
0.469marxista5377 SGWaAP
0.488mysliteľ16980 SGWaAP
0.494symbolizmus4007 SGWaAP
0.495existencialista612 SGWaAP
0.495intelektuál31790 SGWaAP
0.510dadaista413 SGWaAP
0.510racionalista1259 SGWaAP
0.510symbolista696 SGWaAP
0.512postmodernizmus1877 SGWaAP
0.520katolicizmus10809 SGWaAP
0.520modernistická1544 SGWaAP
0.522reformátor10675 SGWaAP
0.524naturalista678 SGWaAP
0.527romantizmus12850 SGWaAP
0.530expresionista666 SGWaAP
0.530revizionista744 SGWaAP
0.531racionalizmus3906 SGWaAP