Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moderna22320 SGWaAP
0.441avantgarda8447 SGWaAP
0.515secesia4345 SGWaAP
0.531postmoderna6053 SGWaAP
0.537avantgardná2742 SGWaAP
0.555modernistická1544 SGWaAP
0.555medzivojnová3975 SGWaAP
0.556renesancia23847 SGWaAP
0.565funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.581impresionizmus2995 SGWaAP
0.581futurizmus1414 SGWaAP
0.582modernosť5354 SGWaAP
0.588moderná381948 SGWaAP
0.588moderne27912 SGWaAP
0.591expresionizmus3275 SGWaAP
0.597surrealizmus5446 SGWaAP
0.599postmoderná6303 SGWaAP
0.600symbolizmus4007 SGWaAP
0.601historizmus2191 SGWaAP
0.613romantizmus12850 SGWaAP
0.614biedermeier853 SGWaAP
0.615kubizmus2577 SGWaAP
0.618neoklasicizmus559 SGWaAP
0.618gotika7106 SGWaAP