Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000moderná381948 SGWaAP
0.423moderný350453 SGWaAP
0.474moderné127446 SGWaAP
0.491ultramoderná704 SGWaAP
0.552supermoderná1272 SGWaAP
0.571klasická284952 SGWaAP
0.574technológia800914 SGWaAP
0.577pokroková10972 SGWaAP
0.578technologicky_vyspelá1007 SGWaAP
0.579tradičná243824 SGWaAP
0.588moderna22320 SGWaAP
0.612hypermoderná586 SGWaAP
0.613špičková62634 SGWaAP
0.620sofistikovaná14809 SGWaAP
0.629súčasná482656 SGWaAP
0.632moderne27912 SGWaAP
0.647dnešná356808 SGWaAP
0.647štýlová45816 SGWaAP
0.650progresívna22526 SGWaAP
0.655medicínska17104 SGWaAP
0.658populárna123328 SGWaAP
0.660novodobá29111 SGWaAP
0.661cenovo_dostupná9656 SGWaAP