Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mocné15148 SGWaAP
0.490mocná35768 SGWaAP
0.506mohutné13076 SGWaAP
0.515mocný84609 SGWaAP
0.542vznešené8432 SGWaAP
0.545všemocné953 SGWaAP
0.548silné187516 SGWaAP
0.560prastaré2708 SGWaAP
0.566pradávne837 SGWaAP
0.580démonické1025 SGWaAP
0.586temné18469 SGWaAP
0.590tajomné16317 SGWaAP
0.602zlovestné2628 SGWaAP
0.603mystické6193 SGWaAP
0.606božské15006 SGWaAP
0.613ozrutné673 SGWaAP
0.625krvilačné856 SGWaAP
0.626oddané1905 SGWaAP
0.626podivuhodné2489 SGWaAP
0.626mužné1215 SGWaAP
0.632magické16158 SGWaAP
0.633podivné7997 SGWaAP
0.633diabolské2449 SGWaAP
0.639odveké996 SGWaAP
0.642gigantické2881 SGWaAP