Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000mocnárstvo947 SGWaAP
0.416cisárstvo5581 SGWaAP
0.467Uhorsko90302 SGWaAP
0.468habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.478habsburská2478 SGWaAP
0.478habsburské824 SGWaAP
0.479uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.513monarchia26468 SGWaAP
0.515cárstvo607 SGWaAP
0.517uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.544uhorské7705 SGWaAP
0.567uhorsko565 SGWaAP
0.569kniežatstvo9977 SGWaAP
0.569rímska_ríša10411 SGWaAP
0.575cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.575rímske_impérium1379 SGWaAP
0.575Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.588Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.589Habsburgovci8710 SGWaAP
0.594knieža54086 SGWaAP
0.596dŕžava3109 SGWaAP
0.596uhorská25662 SGWaAP