Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mocnár1810 SGWaAP
0.368vladár10193 SGWaAP
0.416vládca51375 SGWaAP
0.444uzurpátor1094 SGWaAP
0.471samovládca781 SGWaAP
0.506panovník51690 SGWaAP
0.512mocipán3754 SGWaAP
0.515despota2502 SGWaAP
0.523miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.537monarcha5732 SGWaAP
0.540veľmož6882 SGWaAP
0.544uchvatiteľ420 SGWaAP
0.546utláčateľ2057 SGWaAP
0.556cár13306 SGWaAP
0.560pohlavár3064 SGWaAP
0.567hodnostár9043 SGWaAP
0.569vojvodca8873 SGWaAP
0.571absolutistický1107 SGWaAP
0.571spupný1093 SGWaAP
0.572knieža54086 SGWaAP
0.573služobník35859 SGWaAP
0.573kráľ403784 SGWaAP
0.577feudál3083 SGWaAP
0.580potentát1335 SGWaAP
0.580mocný84609 SGWaAP