Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mocensky2589 SGWaAP
0.350politicky59897 SGWaAP
0.442ideologicky8080 SGWaAP
0.464vojensky10999 SGWaAP
0.491mocenská17357 SGWaAP
0.504demokraticky9268 SGWaAP
0.506totalitne580 SGWaAP
0.510mocenský18956 SGWaAP
0.517mocenské5133 SGWaAP
0.519geopoliticky908 SGWaAP
0.549oligarchia6822 SGWaAP
0.564centralistická889 SGWaAP
0.565inštitucionálne1880 SGWaAP
0.583fakticky21216 SGWaAP
0.588autokracia1058 SGWaAP
0.590vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.593hegemón2407 SGWaAP
0.599stranícky1835 SGWaAP
0.606nacionalisticky833 SGWaAP
0.607vzdelanostne476 SGWaAP
0.610absolutistický1107 SGWaAP
0.613absolutistická947 SGWaAP