Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mocenský18956 SGWaAP
0.353politický357480 SGWaAP
0.360mocenská17357 SGWaAP
0.439ideologický19546 SGWaAP
0.451mocenské5133 SGWaAP
0.453vnútropolitický4212 SGWaAP
0.457geopolitický6545 SGWaAP
0.473veľmocenský627 SGWaAP
0.491vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.510mocensky2589 SGWaAP
0.515dynastický759 SGWaAP
0.532vnútrostranícky2198 SGWaAP
0.547vládnuci10145 SGWaAP
0.555hegemón2407 SGWaAP
0.565absolutistický1107 SGWaAP
0.566nacionálny2577 SGWaAP
0.579zákulisný2285 SGWaAP
0.582totalitný9859 SGWaAP
0.582veľmocenská990 SGWaAP
0.582autokratický1880 SGWaAP
0.586diktátorský1622 SGWaAP
0.586represívny3844 SGWaAP